• Bilavgiftenes markedskorrigerende rolle 

      Fridstrøm, Lasse (Peer reviewed; Journal article, 2017-04-21)
      Bilavgiftene i statsbudsjettet for 2017 kan antas å medføre en reduksjon i de årlige C02-utslippene fra veitrafikk på minst 185 000 tonn. Utslippene blir dobbeltbeskattet gjennom så vel drivstoffavgifter som engangsavgift ...