• Crossing borders and expanding modal shift measures: effects on mode choice and emissions from freight transport in the Nordics 

   Pinchasik, Daniel Ruben; Hovi, Inger Beate; Mjøsund, Christian S.; Grønland, Stein Erik; Fridell, Erik; Jerksjö, Martin (Journal article; Peer reviewed, 2020-01-24)
   Considering the underachievement on modal shift and environmental objectives for freight transport, scholars and policy makers recurrently ask how more road freight can be shifted to rail and waterborne transport. The ...
  • Logistikkmodellen i nasjonal godstransportmodell 

   Grønland, Stein Erik; Hovi, Inger Beate; Madslien, Anne (Chapter, 2020-10-07)
   Nasjonal godstransportmodell er et planleggingsverktøy som er utviklet for å kunne beregne effekten på godstransporten av ulike tiltak som for eksempel endringer i vegsystemer, endringer i jernbaneterminaler eller ...