• Tverrfaglig miljøforskning – en kunnskapsstatus 

      Nenseth, Vibeke; Thaulow, Haakon; Vogt, Rolf David; Orderud, Geir (Research report, 2010)
      Tverrfaglighet blir stadig mer etterspurt, spesielt stilt overfor de komplekse miljø- og klimautfordringene. For å ivareta sitt ansvar for tverrfaglig miljøforskning har CIENS tatt initiativet til å utarbeide foreliggende ...